Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 32 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbanhopnhattienluong_1911201813.doc
49/2013/NĐ-CPChính phủChính Phủ19-11-2018
2 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-146-2018-nd-cp-huong-dan-luat-bao-hiem-y-te_1911201813.doc
146/2018/NĐ-CPChính phủChính Phủ19-11-2018
3 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2018 .
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtu162018ttbgddtquydinhvetaitrogiaoduc179201810_2110201819.doc
16/2018/TT-BGDĐTChính phủChính Phủ21-10-2018
4 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nd232018vvmuabhchaynobatbuoc14201816_2110201819.pdf
NĐ 23.2018/NĐ-CPChính phủChính Phủ21-10-2018
5 Về tổ chức góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: totrinhsuadoiluatgiaoduc64201816_94201818.pdf
45/TTr/ CP.Chính phủ 09-04-2018
6 Thi đua khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_dinh_91_2017_ve_thi_dua_khen_thuong_3172017_303201813.pdf
NĐ 91Chính phủCHÍNH PHỦ 30-03-2018
7 NGHỊ ĐỊNH 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghidinh88-2017suadoind9danhgiavienchuc8820177_7220188.pdf
88/2017/NĐ-CPChính phủCHÍNH PHỦ 07-02-2018
8 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11616nd-cp_301120178.pdf
116/2016/NĐ-CPChính phủCHÍNH PHỦ 30-11-2017
9 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1022014nd-cpxu_phat_dat_dai_2311201714.doc
102/2014/NĐ-CPChính phủCHÍNH PHỦ 23-11-2017
10 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 592016qd-ttg_-_danh_muc_tai_lieu_toi_mat_trong_nganh_gd-dt_2311201713.docx
59/2016/QĐ-TTgChính phủCHÍNH PHỦ 23-11-2017
11 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 092017nd-cp_2311201713.docx
09/2017/NĐ-CPChính phủCHÍNH PHỦ 23-11-2017
12 TT 20/2017/TT-BGDDT Hướng dẫn thi thăng hạng giáo viên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-20-2017-tt-bgddthuongdanthithanghanggiaovien248201715_4920179.pdf
20/2017/TT-BGDDTChính phủ 04-09-2017
13 Nghị định 155/NĐ-CP, Bảo vệ môi trường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nd_155-2016-nd-cp_xu_phat_hc_linh_vuc_bao_ve_moi_truong_4920179.pdf
155/NĐ-CPChính phủCHÍNH PHỦ 04-09-2017
14 88/2015/QH13, Luật kế toán
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-ke-toan-so-88-2015-qh13_4920179.pdf
Luật số: 88/2015/QH13Chính phủQH04-09-2017
15 02/2017/TT-BNV, Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 02.2017.TT-BNV - Huong dan thuc hien muc luong co so.docx
02/2017/TT-BNVChính phủBNV14-07-2017
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích