Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 35 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục;

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Chính phủadmin21-02-2022
2 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Chính phủadmin21-02-2022
3 Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sư nghiệp công lập

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

Nghị định 43/2006/NĐ-CPChính phủadmin21-02-2022
4 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương

(Tải File đính kèm)

49/2013/NĐ-CPChính phủChính Phủ19-11-2018
5 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế

(Tải File đính kèm)

146/2018/NĐ-CPChính phủChính Phủ19-11-2018
6 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2018 .

(Tải File đính kèm)

16/2018/TT-BGDĐTChính phủChính Phủ21-10-2018
7 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

(Tải File đính kèm)

NĐ 23.2018/NĐ-CPChính phủChính Phủ21-10-2018
8 Về tổ chức góp ý cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

(Tải File đính kèm)

45/TTr/ CP.Chính phủ 09-04-2018
9 Thi đua khen thưởng

(Tải File đính kèm)

NĐ 91Chính phủCHÍNH PHỦ 30-03-2018
10 NGHỊ ĐỊNH 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

(Tải File đính kèm)

88/2017/NĐ-CPChính phủCHÍNH PHỦ 07-02-2018
11 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

(Tải File đính kèm)

116/2016/NĐ-CPChính phủCHÍNH PHỦ 30-11-2017
12 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

(Tải File đính kèm)

102/2014/NĐ-CPChính phủCHÍNH PHỦ 23-11-2017
13 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

59/2016/QĐ-TTgChính phủCHÍNH PHỦ 23-11-2017
14 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

(Tải File đính kèm)

09/2017/NĐ-CPChính phủCHÍNH PHỦ 23-11-2017
15 TT 20/2017/TT-BGDDT Hướng dẫn thi thăng hạng giáo viên

(Tải File đính kèm)

20/2017/TT-BGDDTChính phủ 04-09-2017
123