Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Điện thoại: 0838426221

Phó Hiệu Trưởng

Huỳnh Hữu Tuấn
Huỳnh Hữu Tuấn

Ngày sinh: 15/6/1972

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà
Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích