Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Thứ hai, 11/4/2016, 0:0
Lượt đọc: 363

Tuyên truyền "Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời"

                 Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2016 Trường Cách mạng Tháng Tám tổ chức cho học sinh toàn thể xem phim: "Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời", sau đây là một số hình ảnh: 

 

Học sinh xem phim "Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời".

 

 

 

 

 

 

 

 

CB, GV, NV cơ sở 1 xem phim "Biển đảo Việt Nam- Nguồn cội tự bao đời" cùng với học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

164