Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Thứ sáu, 25/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 367

Chuyên đề "Giảng dạy lồng ghép GDQP và AN qua phân môn Tập đọc lớp 3"

DẠY LỒNG GHÉP NỘI DUNG

QUỐC PHÒNG AN NINH TRONG TRƯỜNG HỌC

    - Căn cứ vào Thông tư số 01/2017/TT-BGD ngày 13 tháng 01 năm 2017 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở, bộ phận chuyên môn Cụm 4 Thành phố đã thực hiện chuyên đề "Giảng dạy lồng ghép GDQP và AN qua phân môn Tập đọc lớp 3"  do giáo viên Đỗ Thị Thu Hồng dạy lớp 3/2 trường Tiểu học Cách Mạng Tháng tám thực hiện ngày 17/01/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: CMT8
Nguồn tin: CMT8

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87