Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Thứ ba, 3/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 219

Hưởng ứng học tập suốt đời

          Dân tộc ta vốn có truyền thống hiếu học từ ngàn đời nay. Đó là một nét đẹp văn hóa trong tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Truyền thống quý báu đó được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của Chủ tịch HCM về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Người từng nói “Sự học là vô cùng”; “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi”; “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Bác Hồ của chúng ta là một tấm gương sáng ngời về sự học như vậy. Vì thế sáng ngày 3/10/2017 trường Tiểu học CMTT đã hưởng ứng phát động "Tuần lễ học tập suốt đời", sau đây là một số hình ảnh:

 

 

Cô Hiệu trưởng - Nguyễn Thị Dung 

Phát động "Tuần lễ học tập suốt đời".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: CMTT
Nguồn tin: CMTT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87