Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Thứ năm, 13/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 625

Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT TP HCM về làm việc tại trường Cách Mạng Tháng Tám quận Tân Bình

        Đoàn đánh giá ngoài của Sở sẽ kiểm tra và đánh giá các hoạt động của nhà trường theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, sau đâu là một số hình ảnh: 

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2016 

Thầy Hồ Phú Bạc - Trưởng Phòng khảo thí SGD

về kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sơ và động viên đội ngũ 

Ngày 27 tháng 9 năm 2016 

Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT TP HCM

về làm việc sơ Bộ tại trường Cách Mạng Tháng Tám quận Tân Bình

 

 

Ngày 6 tháng 10 năm 2016 

Đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT TP HCM

về làm việc chính thức tại trường Cách Mạng Tháng Tám quận Tân Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: CMTT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87