Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Thứ ba, 18/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 198

BGH trường CMTT tuyên dương học sinh đã tham gia tích cực phong trào IOE

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ĐỢT 2
NĂM HỌC 2015 - 2016
IOE: KHỐI 3
STT ID Họ và tên Kết quả Khối Lớp Vòng Điểm
1 1247169515 Bùi Duy Minh Xem 3 3.2 9 2970
2 1249121505 Tran Do Khanh Ngan Xem 3 3.2 10 2967
3 1248364741 quach bao ngoc Xem 3 3.1' 9 2949
4 1225024595 Lê Minh Phúc Xem 3 3.1' 9 2934
5 1248016295 Nguyễn Bùi Minh Khôi Xem 3 3.1' 9 2889
6 1249358659 Lê Thanh Thành danh Xem 3 3.1' 9 2878
7 1225111472 Nguyễn Thành Long Xem 3 3.2 8 2631
8 1249295417 VÕ QUỲNH ANH Xem 3 3.1' 8 2572
9 1249271412 Lê Anh Khoa Xem 3 3.1' 9 2557
10 1248120061 nguyen tuong bao giang Xem 3 3.1' 9 2555
IOE: KHỐI 4
STT ID Họ và tên Kết quả Khối Lớp Vòng Điểm
1 1249463273 huỳnh nguyênkhang Xem 4 4/3' 10 3300
2 1225693386 Phan Ngoc Minh Thao Xem 4 4/1' 10 3291
3 1247609354 tran do minh khanh Xem 4 4/4' 10 3060
4 1247830824 Trịnh Minh Long Xem 4 4/2' 9 2970
5 1248266591 du hoang ngoc phuong Xem 4 4/2' 9 2885
6 1249708207 Vũ Thành An Xem 4 4/3' 9 2882
7 1247502109 Lê Thị Bích Ngọc Xem 4 4/4' 9 2866
8 1247796298 Nguyễn Đức Long Xem 4 4/2' 9 2840
9 1248271396 lê đức nhân Xem 4 4/1' 9 2839
10 1247873095 HOÀNG GIA BẢO Xem 4 4/1' 9 2714
11 1249412833 Ca Thi Thuy Vy Xem 4 4/3' 9 2706
12 1248553809 huỳnh nguyên khang Xem 4 4/3' 8 2640
13 1247890121 huỳnh nguyên khang Xem 4 4/4' 8 2624
14 1250186408 NGUYEN NGOC GIA HAN Xem 4 4/1' 9 2507
15 1247948929 trần anh khoa Xem 4 4/1' 8 2455
16 1248075785 Nguyen Ngoc Thuy An Xem 4 4/2' 8 2449
17 1230313439 mai thảo linh Xem 4 4/3' 8 2394
IOE: KHỐI 5
STT ID Họ và tên Kết quả Khối Lớp Vòng Điểm
1 1229844590 Lý Trần Gia Khang Xem 5 5/2' 9 2655
2 1248091015 Nguyễn Thị Mỹ Hân Xem 5 5/1' 8 2486
3 1248089183 Nguyễn Thị Mỹ Hân Xem 5 5/1' 8 2429
Nguồn tin: CMTT

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87