Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Chủ nhật, 28/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 220

Giáo viên giỏi

KẾT QUẢ GIÁO VIÊN GIỎI 2015 - 2016

 

 

1. Cô Tô Mỹ Trang GVCN lớp 4/2 - Năm học 2015 - 2016

Đạt giải Nhất - Cấp Quận 

 

2. Cô Vũ Thụy Thảo Vy GVCN lớp 5/3 - Năm học 2015 -2016

Đạt giải Nhất - Cấp Quận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: CMT8
Nguồn tin: CMT8

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87