Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Thứ sáu, 2/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 202

Giáo viên tiêu biểu năm học 2015 -2016

Năm 2016 Liên đoàn Lao động quận Tân Bình
tuyên dương Phụ nữ 2 giỏi "Giỏi việc nước- Đảmviệc nhà"

 

Cô Tô Mỹ Trang lớp 4/2 đứng cạnh bên phải anh Đinh Thanh Tâm PCT. LĐLĐ. QTB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87