Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Thứ ba, 25/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 251

Đại hội Cha mẹ học sinh năm 2016-2017

           Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trường Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám tổ chức Đại hội CMHS năm học 2016-2017, sau đây là một số hình ảnh:

 

Cô Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo quá trình chuẩn bị Đại hội.

Báo cáo tóm tắt tổng kết năm học 2015-2016

và yêu cầu trọng tâm nhiệm vụ năm học 2016-2017

 

 

Cô Nguyễn Thị Bích Nhung (TB.CMHS)

Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2015-2016

và phương hướng hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học 2016-2017

Cô Nguyễn Thị Bích Nhung (TB.CMHS)

Báo cáo quyết toán tài chính của Ban Đại diện CMHS năm học 2015-2016

 

Phụ huynh đóng góp ý kiến 

 

 

 

 

 

Ban Đại diện CMHS năm học 2015-2016 mãn nhiệm kỳ

Ban Đại diện CMHS năm học 2016-2017 ra mắt Đại hội

Phụ huynh biểu quyết thông qua Nghị quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: CMTT
Nguồn tin: CMTT

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86