Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Thứ hai, 10/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 391

Ngày hội tái chế chất thải 2017

          9/4/2017 Ngày hội tái chế chất thải là một trong những chương trình thường niên của thành phố nhằm góp phần tuyên truyền vận động người dân tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải trong quản lý chất thải rắn, sử dụng tiết kiệm năng lượng; từng bước hình thành thói quen sản xuất, tiêu dùng bền vững. Mục tiêu này chỉ thành công khi tập hợp được sự tham gia từ nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Để hưởng ứng ngày hội tái chế chất thải TPHCM lần thứ 10 – năm 2017 trường Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám

đã tham gia sản phẩm "Công viên xanh".

     Sau đây là một số hình ảnh của sản phẩm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: CMTT

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86