Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Thứ hai, 10/4/2017, 0:0
Lượt đọc: 315

Tổng kết thực tập sư phạm 2017

Trong  thời gian 4 tuần (từ ngày 13- 02 đến 10 – 3 – 2017) các em sinh viên thực tập sư phạm đã được nghe báo cáo và tự tìm hiểu, thu thập thông tin về giảng dạy và giáo dục. Tìm hiểu các hoạt động của tổ chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của người giáo viên và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của ngành học, bậc học. Các em phải tham gia thực tập chủ nhiệm 1 lớp và giảng dạy 4 tiết theo qui định, ngoài ra các em được tham gia các  hoạt động tập thể như sinh hoạt lớp, hoạt động công tác Đội và Sao nhi đồng đặc biệt là các tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường: sinh hoạt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

     Với sự tận tình của Ban chỉ đạo, sự sát sao và trách nhiệm cao của cô giáo trưởng đoàn Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đặc biệt là các giáo viên hướng dẫn, với một thời lượng 4 tuần, đã giúp các em sinh viên thực tập nâng cao nhận thức về vai trò giáo dục, nắm được những qui định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên,  tạo điều kiện cho các em được chủ động sáng tạo trong việc vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tế ở nhà trường, từ đó hình thành năng lực và kỹ năng sư phạm cho giáo sinh:

       Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: CMTT

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86