Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn số 3072/UBND-VX về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file202109151955431631709230806437189202115814_1010202110320.pdf
3072/UBND-VXUbnd qtbadmin15-09-2021
2 Tuyển sinh lớp 6
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 93khubndvxsignedpdfkh-huy-dong-tre-ra-lop-va-tuyen-sinh-vao-cac-lop-dau-cap-nam_275202183355.pdf
93/KH-UBND-VX Ubnd qtbadmin27-05-2021
3 Ke hoach về thời gian năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachthoigiannamhoc2020-2021118202013_510202015.pdf
 Ubnd qtbCmt805-10-2020
4 Quyết định công nhận: Tập thể LĐTT; SKKN Cơ sở; CSTĐ cơ sở năm hoc 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd133ttldttnh181939201914_39201919.pdf
File thứ 2: qd201skcsnh181939201914_39201919.pdf
File thứ 3: qd202cstdcsnh181939201914_39201919.pdf
File thứ 4: qd202cstdcsnh181939201914_39201919.pdf
 Ubnd qtbUBND QUÂN TÂN BÌNH03-09-2019
5 Vận động người dân có liên quan khu đất công trình công cộng (vườn rau phường 6, quận Tân Bình) kê khai nhận tiền hỗ trợ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang12019kekhaidatp6201201921_21120197.docx
 Ubnd qtbQUẬN ỦY 21-01-2019
6 Ngày hội giới thiệu sản phẩm Bình ổn giá thị trường phục vụ mùa khai giảng 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1240ubndktsigned_10720189.pdf
1240/UBND-KTUbnd qtbUBND QUẬN TB10-07-2018
7 Trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chitragiangdaydoivoigiaoviendaykhuyettat2310201716_3011201711.pdf
1576/TCKHUbnd qtbUBND QUẬN TB30-11-2017
8 Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật trên địa bàn TPHCM
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 052016qdubnd_ve_tro_cap_giang_day_dv_gv_day_hoa_nhapkhuyet_tat_301120178.pdf
05/2016/QĐ-UBNDUbnd qtbUBNDTP30-11-2017
9 Thực hiện phổ cập bơi lội trẻ em, học sinh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 330 ngay 19.12.2016.pdf
330/ GDĐT-VPUbnd qtbSGD13-03-2017
10 Khai thác dịch vụ bãi xe, căn tin trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: HUONG DAN CAN TIN - BAI XE.pdf
1685/TCKHUbnd qtbUBND QUẬN TB19-12-2016
11 Về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Quan ly HD day them-hoc them.pdf
2284Ubnd qtbUBND QUẬN TB04-11-2016
12 Kế hoạch tổ chức hội thi Bàn tay vàng tin học 2016
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 141. Hội thi ban tay vang tin học 2016.pdf
141/KH-LĐLĐUbnd qtbLĐLĐ- QTB08-06-2016
13 Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm 2016-2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 121. Ke hoach tuyen sinh dau cap.pdf
121/KH-UBND-VXUbnd qtbUBND.QTB30-05-2016
14 Lịch kiểm tra y tế trường học 2015-2016  Ubnd qtbTTYT. QTB22-12-2015

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích