Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 12/4/2018
Lượt đọc: 84

Về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Số/Ký hiệu: 67/2017/UBNDTP
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Nguyễn Thị Thu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 67_2017_quy_tac_ung_xu_124201810.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86