Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3969-ctgdpt2018_10102021181941.pdf
File thứ 2: phu-luc-2-doi-voi-lop-3-4-5_10102021183732.pdf
File thứ 3: phu-luc-1-doi-voi-lop-1-lop-2_10102021183732.pdf
3969/BGDVăn bản bgdadmin10-09-2021
2 Kế hoạch giáo dục lớp 5
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3799bgddtgdth-ke-hoach-giao-duc-lop-5_101020211854.PDF
BGDVăn bản bgdadmin10-09-2021
3 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 202018ttbgddt_2110201820.PDF
20/2018/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD21-10-2018
4 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt_142018tt-bgddt-chuanht98201812_2110201820.pdf
TT 14/2018/TT-BGD-ĐTVăn bản bgdBGD21-10-2018
5 Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtu26-2017-tt-bgddtcachoatdongvhchosvhstrongnhatruong1610201815_2110201819.pdf
Thông tư 26/2017/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD21-10-2018
6 Tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi_thi_1737-ct-bgdtang_cuong_quan_ly_va_nang_cao_dao_duc_nha_giao_15520187.pdf
1737 ct-bgdVăn bản bgdBGD15-05-2018
7 Văn bản mới liên quan Tài chính; việc thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 61_2017_tt-btc17236219huongdanvieccongkhaingansachdoivoidonvidutoan83201817_93201810.pdf
File thứ 2: tt36-2017-tt-bgdthuchien03congkhai221201814283201817_93201810.pdf
Thông tư 61/2017/TT-BTCT; TT36/2017/TT-BGDĐVăn bản bgdBTC09-03-2018
8 THÔNG TƯ 31/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 312017_tt-bgddthuongdancongtactuvantamlychohstrongtruongpt52201810_7220188.pdf
31/2017/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD07-02-2018
9 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2010/tt-bgdđt ngày 14 tháng 12 năm 2010 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 332015tt-bgddtsdoi_bo_sung_tt_352010_chuyen_doi_ccvc_ko_giu_cvu_ldaoqly_3011201713.doc
33/2015/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD30-11-2017
10 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT 28/3/2016 của BGD&ĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 082016tt-bgddtche_do_giao_vien_cong_tac_doan_301120178.doc
08/2016/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD30-11-2017
11 Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 984-cv-329_va_gop_y_nd_244_nd_54_tai_lieu_lien_quan_2211201711.rar
244/2005/QĐ-TTg Văn bản bgdBGD22-11-2017
12 TT 15/2017/TT-BGDDT Điều chỉnh bổ sung chế độ làm việc của GV
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtu152017suadoibosungchedolamviecvoigv236201711_49201710.pdf
15/2017/TT-BGDDTVăn bản bgdBGD04-09-2017
13 TT08/2016- TTBGDĐT, Chế độ giảm định mức giờ dạy
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giam_gio_4004082016ttbgddt_4920179.pdf
TT08/2016- TTBGDĐTVăn bản bgdBGD04-09-2017
14 TT16/2017/BGDĐT, Hướng dẫn khung vị trí việc làm
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 16-2017-tt-bgddt17288201718_4920179.pdf
TT16/2017/BGDĐTVăn bản bgdBGD04-09-2017
15 TT07/2017TT- BLĐTBXH, Chế độ làm việc của nhà giáo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 072017tt-bldtbxh17235358_4920179.pdf
TT07/2017TT- BLĐTBXHVăn bản bgdBLĐTBXH04-09-2017
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích