Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 37 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghi quyết Về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(Tải File đính kèm)

17/2022/UBTVQH15Văn bản bgdadmin05-04-2022
2 Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

3969/BGDVăn bản bgdadmin10-09-2021
3 Kế hoạch giáo dục lớp 5

(Tải File đính kèm)

BGDVăn bản bgdadmin10-09-2021
4 Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

20/2018/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD21-10-2018
5 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

TT 14/2018/TT-BGD-ĐTVăn bản bgdBGD21-10-2018
6 Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

(Tải File đính kèm)

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD21-10-2018
7 Tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.

(Tải File đính kèm)

1737 ct-bgdVăn bản bgdBGD15-05-2018
8 Văn bản mới liên quan Tài chính; việc thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

Thông tư 61/2017/TT-BTCT; TT36/2017/TT-BGDĐVăn bản bgdBTC09-03-2018
9 THÔNG TƯ 31/2017/TT-BGDĐT Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

(Tải File đính kèm)

31/2017/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD07-02-2018
10 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2010/tt-bgdđt ngày 14 tháng 12 năm 2010 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục

(Tải File đính kèm)

33/2015/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD30-11-2017
11 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT 28/3/2016 của BGD&ĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Tải File đính kèm)

08/2016/TT-BGDĐTVăn bản bgdBGD30-11-2017
12 Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

244/2005/QĐ-TTg Văn bản bgdBGD22-11-2017
13 TT 15/2017/TT-BGDDT Điều chỉnh bổ sung chế độ làm việc của GV

(Tải File đính kèm)

15/2017/TT-BGDDTVăn bản bgdBGD04-09-2017
14 TT08/2016- TTBGDĐT, Chế độ giảm định mức giờ dạy

(Tải File đính kèm)

TT08/2016- TTBGDĐTVăn bản bgdBGD04-09-2017
15 TT16/2017/BGDĐT, Hướng dẫn khung vị trí việc làm

(Tải File đính kèm)

TT16/2017/BGDĐTVăn bản bgdBGD04-09-2017
123