Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 160 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19

(Tải File đính kèm)

1281/PGDDT-YTVăn bản pgdadmin04-11-2021
2 Kế hoạch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

1331/KH-GDĐTVăn bản pgdadmin04-11-2021
3 Ke hoach kiem tra thự hiện chương trinh lớp 1-2

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1172/PGDVăn bản pgdadmin22-09-2021
4 Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục lớp 5

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1145/PGDVăn bản pgdadmin14-09-2021
5 V/v Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, việc học sinh chuyển trường và rèn luyện, kiểm tra lại trong hè cấp Tiểu học

(Tải File đính kèm)

833/GDĐTVăn bản pgdadmin02-07-2021
6 V/v tạm dừng việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020 – 2021.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

814/GDĐTVăn bản pgdadmin01-07-2021
7 Về thực hiện hồ sơ tổ chức cuối năm học 2020 - 2021 675/GDĐTVăn bản pgdadmin13-06-2021
8 Về thực hiện hồ sơ tổ chức cuối năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

675/GDĐTVăn bản pgdadmin13-06-2021
9 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông quận Tân Bình theo định hướng chuẩn Quốc tế giai đoạn 2021-2030"

(Tải File đính kèm)

748/GDĐTVăn bản pgdadmin13-06-2021
10 Thực hiện Chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập và Phụ cấp chế độ dạy học sinh khuyết tật hòa nhập NH 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

753/GDĐTVăn bản pgdadmin13-06-2021
11 Về triển khai thực hiện Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pgdPGD05-10-2020
12 V/v chủ động thực hiện đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc hàng quý theo quy định.

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pgd 14-09-2020
13 Về tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản pgdPGD14-09-2020
14 Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

(Tải File đính kèm)

2276/SGDVăn bản pgdPGD14-09-2020
15 Hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

837/GDĐTVăn bản pgdPGD10-06-2020
12345678910...>>