Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 140 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về hướng dẫn cập nhật nội dung và hoạt động cổng thông tin điện tử của đơn vị giáo dục năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

13/TTTT-CTGDVăn bản sgdadmin03-11-2021
2 Về triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Tải File đính kèm)

2519/SGDĐT-TCCBVăn bản sgdadmin07-10-2021
3 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Tải File đính kèm)

2649/SGDĐT-CTTTVăn bản sgdadmin07-10-2021
4 Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục từ năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

2656/SGDĐT-KTKĐVăn bản sgdadmin07-10-2021
5 Về triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

2634/SGDĐT-TTTTVăn bản sgdadmin07-10-2021
6 Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 theo 3969

(Tải File đính kèm)

1173/PGDVăn bản sgdadmin22-09-2021
7 Ve huong dẫn thực hiện Chương trình trong giai đoạn chống dich Covid-l9

(Tải File đính kèm)

2527/sgdVăn bản sgdadmin16-09-2021
8 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

2481/SGDVăn bản sgdadmin15-09-2021
9 Kế hoạch giáo dục lớp 5

(Tải File đính kèm)

2440/kh-sgdVăn bản sgdadmin10-09-2021
10 Kế hoạch Tổ chức hoạt động hè của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

(Tải File đính kèm)

1694/KH-SGDVăn bản sgdadmin13-06-2021
11 Về thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Các trường ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

(Tải File đính kèm)

1729/SGDĐTVăn bản sgdadmin13-06-2021
12 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

(Tải File đính kèm)

112/HD-CĐGDVăn bản sgdadmin13-06-2021
13 Về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

(Tải File đính kèm)

 Văn bản sgdadmin30-01-2021
14 Về hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản sgdSGD14-09-2020
15 Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020

(Tải File đính kèm)

1150 /KH- GDĐT – TCVăn bản sgdSGD22-04-2020
12345678910