Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám
Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 11/2/2019
Lượt đọc: 41

Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập tành tích xuất sắc.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Nguyễn Thị cẩm Thanh Trà
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 05_huongdanquychenangbacluongtruocthoihandohoantha231201920_112201914.pdf
File thứ 2: 4_qdquy_che_nang_luong_th_112201914.doc
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87