Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 80 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra định kì Cuối năm 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-lich-thi-hkii-2021_264202113.doc
37/KH-CMT8Văn bản trườngadmin26-04-2021
2 Kế hoạch học sinh đi học trở lại
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 57_ke_hoach_to_cho_hoc_sinh_di_hoc_lai_3_65202017.zip
57/CMTTVăn bản trườngCmt806-05-2020
3 Quy chế hoạt động chuyên môn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_chuyen_mon_2019-2020_1710201911.pdf
18/QC-CMT8Văn bản trườngCmt819-09-2019
4 Nội dung kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: de_kiem_tra_boi_duong_thuong_xuyen_nd_2_3_132201915.doc
 Văn bản trườngCMTT13-02-2019
5 Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập tành tích xuất sắc.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05_huongdanquychenangbacluongtruocthoihandohoantha231201920_112201914.pdf
File thứ 2: 4_qdquy_che_nang_luong_th_112201914.doc
 Văn bản trườngCMTT11-02-2019
6 Kế hoạch tự đánh giá 16/KH-CMTTVăn bản trườngCmt817-01-2019
7 Kế hoạch tự đánh giá
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-tu-danh-gia-19-20jpg_161202015.zip
16/KH-CMTTVăn bản trườngCmt817-01-2019
8 Quy chế chuyên môn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quychechuyenmon2018-2019_179201815.PDF
17/QC-CMTTVăn bản trườngCMTT17-09-2018
9 Kế hoạch năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachnamhoc1819cmt8_179201815.PDF
92/KH-CMTTVăn bản trườngCMTT17-09-2018
10 Kế hoach trang trí lớp học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_trang_tri_truong_lop_303201811.doc
01/KH-CMTTVăn bản trườngCMTT18-01-2018
11 Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khphongchongtainanthuongtich17-18_2112201716.ZIP
26/KH-CMTT Văn bản trườngCMTT21-12-2017
12 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khcongtacchinhtritutuong2017-2018_2112201716.ZIP
36/KH-CMTTVăn bản trườngCMTT21-12-2017
13 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachnamhoc2017-2018cmt8-hoanchinh_2112201716.ZIP
74/KH-CMTTVăn bản trườngCMTT21-12-2017
14 Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ nhà trường năm học: 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachktnb17-18_2112201716.ZIP
88/KH-CMTTVăn bản trườngCMTT21-12-2017
15 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kehoachgiaoduc17-18cmtt_2112201716.ZIP
75/KH-CMTTVăn bản trườngCMTT21-12-2017
123456

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích