Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 520 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-to-chuc-thuc-hien-bo-tieu-chi-an-toan-phong-chong-covid-192510202113_4112021125633.rar
1281/PGDDT-YTVăn bản pgdadmin04-11-2021
2 Kế hoạch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1331-t11-ke-hoach-anqp_4112021124349.pdf
1331/KH-GDĐTVăn bản pgdadmin04-11-2021
3 Về hướng dẫn cập nhật nội dung và hoạt động cổng thông tin điện tử của đơn vị giáo dục năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cttdtkhtrienkhai21222910202110_311202193950.pdf
13/TTTT-CTGDVăn bản sgdadmin03-11-2021
4 Về triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vbt4102021115954_710202110549.doc
2519/SGDĐT-TCCBVăn bản sgdadmin07-10-2021
5 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2649-051021510202114952_710202110313.pdf
2649/SGDĐT-CTTTVăn bản sgdadmin07-10-2021
6 Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục từ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2656hd-cham-thi-dua-kiem-dinh-chat-luong_710202110026.pdf
2656/SGDĐT-KTKĐVăn bản sgdadmin07-10-2021
7 Về triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2634-thiet-ke-bai-giang-dien-tu_710202195635.pdf
2634/SGDĐT-TTTTVăn bản sgdadmin07-10-2021
8 Ke hoach kiem tra thự hiện chương trinh lớp 1-2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1172khtrien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-lop-1-2_10102021183550.pdf
File thứ 2: qd-133-pgddtkiem-tra-dk-thuc-hien-chuong-trinh-2018_10102021183550.pdf
1172/PGDVăn bản pgdadmin22-09-2021
9 Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 theo 3969
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1173cvpgd-huong-dan-thuc-hien-3969_10102021182555.pdf
1173/PGDVăn bản sgdadmin22-09-2021
10 Ve huong dẫn thực hiện Chương trình trong giai đoạn chống dich Covid-l9
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2527-huongdan-ctgdpt-trong-giai-doan-chong-covid_1010202118315.pdf
2527/sgdVăn bản sgdadmin16-09-2021
11 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2481-hd-thuc-hien-nhiem-vu-nh-2021-2022_10102021181636.docx
File thứ 2: 2481-sgd-huong-dan-nhiem-vu-gdth-2021-2022_10102021181636.pdf
2481/SGDVăn bản sgdadmin15-09-2021
12 Công văn số 3072/UBND-VX về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thành phố từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: file202109151955431631709230806437189202115814_1010202110320.pdf
3072/UBND-VXUbnd qtbadmin15-09-2021
13 Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục lớp 5
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1145cv-thuc-hien-giao-duc-lop-5_10102021181020.pdf
File thứ 2: phu-luc-hd-dh-lop-5-2021-2024-kem-cong-van_10102021181020.docx
1145/PGDVăn bản pgdadmin14-09-2021
14 Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3969-ctgdpt2018_10102021181941.pdf
File thứ 2: phu-luc-2-doi-voi-lop-3-4-5_10102021183732.pdf
File thứ 3: phu-luc-1-doi-voi-lop-1-lop-2_10102021183732.pdf
3969/BGDVăn bản bgdadmin10-09-2021
15 Kế hoạch giáo dục lớp 5
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2440-khgd-lop-5-202109130001_1010202118752.pdf
2440/kh-sgdVăn bản sgdadmin10-09-2021
12345678910...>>

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích