Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Cách Mạng Tháng Tám

Có 527 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tuyển sinh lớp 1, năm 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản trườngUBND QTB; CMTT25-05-2022
2 Nghi quyết Về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(Tải File đính kèm)

17/2022/UBTVQH15Văn bản bgdadmin05-04-2022
3 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục;

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Chính phủadmin21-02-2022
4 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Chính phủadmin21-02-2022
5 Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sư nghiệp công lập

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

Nghị định 43/2006/NĐ-CPChính phủadmin21-02-2022
6 Công văn số 249/SGDĐT-GDTiH ngày 26/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về một số hướng dẫn tổ chức dạy học cấp tiểu học khi học sinh trở lại trường học năm học 2021 - 2022; Công văn 28/UBND-VX 2022 tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục từ sau Tết Nguyên đán...

(Tải File đính kèm)

 Ubnd qtbadmin07-02-2022
7 Công văn 268/UBND-VX TP.HCM 2022 tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục từ sau Tết Nguyên đán

(Tải File đính kèm)

 Ubnd tphcmadmin07-02-2022
8 Về tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19

(Tải File đính kèm)

1281/PGDDT-YTVăn bản pgdadmin04-11-2021
9 Kế hoạch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

1331/KH-GDĐTVăn bản pgdadmin04-11-2021
10 Về hướng dẫn cập nhật nội dung và hoạt động cổng thông tin điện tử của đơn vị giáo dục năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

13/TTTT-CTGDVăn bản sgdadmin03-11-2021
11 Về triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Tải File đính kèm)

2519/SGDĐT-TCCBVăn bản sgdadmin07-10-2021
12 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Tải File đính kèm)

2649/SGDĐT-CTTTVăn bản sgdadmin07-10-2021
13 Quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục từ năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

2656/SGDĐT-KTKĐVăn bản sgdadmin07-10-2021
14 Về triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

2634/SGDĐT-TTTTVăn bản sgdadmin07-10-2021
15 Ke hoach kiem tra thự hiện chương trinh lớp 1-2

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1172/PGDVăn bản pgdadmin22-09-2021
12345678910...>>